top of page

Podmioty regulowane


Nasza firma i jej silna sieć mają bogate doświadczenie i kompetencje, aby w pełni wspierać i przeprowadzać Cię przez znacznie zwiększone wymagania rynków regulacyjnych, aby spełnić wymagania ustawowe, a także ulepszyć i zoptymalizować Twoją strukturę. Dzięki głębokiemu zrozumieniu i doświadczeniu w tej dziedzinie możemy zapewnić, że uzyskasz rzeczywistą wartość we wszystkich aspektach swojej działalności.

✔ Procedura autoryzacji i licencjonowania (UE i spoza UE)

✔ Audyty zewnętrzne

✔ Audyty wewnętrzne

✔ Wsparcie zgodności

✔ Zarządzanie ryzykiem

✔ Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy 

✔ Optymalizacja struktury korporacyjnej i podatkowej 

✔ Administracja Funduszy

b7.jpg
novo-1-new%2520red_edited_edited.jpg

Where Quality Meets Trust

bottom of page