top of page

Konsultacje i doradztwo

W NovoFin Audit & Consulting rozumiemy, jak ważne jest, aby organizacje przezwyciężały wyzwania i trudności wynikające z charakteru działalności i środowiska, w którym działają, nasz zespół ekspertów koncentruje się na zrozumieniu potrzeb każdego klienta i reagowaniu na nie w efektywny i konstruktywny sposób, który pomoże Twojej organizacji zwiększyć dochód i wzrost. Możemy pomóc Ci w podejmowaniu kluczowych decyzji, ocenie ryzyka, ocenie informacji, opracowaniu i wdrożeniu środków kontroli oraz być niezawodnym partnerem dla Twojej firmy. 

✔ Doradztwo i struktura korporacyjna

✔ Doradztwo podatkowe

 Niezależne oceny

 Zarządzanie projektami 

 Doradztwo w zakresie programów inwestycyjnych

 Rynki regulowane

✔ Due Diligence, fuzje i przejęcia

 Biznesplan i prognozy

 Konsultacje w codziennych sprawach operacyjnych

 Negocjacje, konflikty, spory sądowe 

 Kontrole wewnętrzne

Canva-Man-Raising-Right-Hand.jpg
novo-1-new%2520red_edited_edited.jpg

Where Quality Meets Trust

bottom of page