top of page

REJESTRACJA FIRMY NA CYPRZE

Środowisko biznesowe na Cyprze

 

Cypr jako kraj europejski jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych, a także miejscem zamieszkania i biznesu.

 

Zakładanie firmy na Cyprze:

Procedury rejestracji firmy w odpowiednich urzędach na Cyprze można zakończyć w ciągu około 2-3 tygodni przy dość standardowym modelu działania. W przypadku gotowych spółek, ten przedział czasowy można jeszcze bardziej skrócić.
 

Rejestracja firmy na Cyprze wiąże się z kilkoma korzyściami, w tym:

 • Jeśli szukasz najlepszego sposobu, aby cieszyć się przywilejami i międzynarodowymi warunkami posiadania firmy w UE, Cypr jest idealny. Twoja firma cieszyć się bedzie globalnym uznaniem, co ułatwi Ci rozwój firmy.

 • Niższe stawki podatkowe. Prowadzenie firmy w dowolnym państwie UE może być przytłaczająco kosztowne pod względem podatkowym. Cypr jest jednym z najniższych, ze stawką 12,5% podatku od osób prawnych netto od zysków.

 • Podatek dochodowy od spółek zajmujących się własnością intelektualną może zostać obniżony do 2,5%

 • Sprzedaż udziałów jest sprzedażą wolną od podatku, idealną dla spółek holdingowych lub do handlu instrumentami finansowymi.

 • Dostęp do międzynarodowych instytucji finansowych. Możesz szybko uzyskać takie uprawnienia rejestrując firmę na Cyprze. Dzięki tym usługom możesz łatwo rozwijać swoją firmę.

 • Dywidendy wolne od podatku. A kiedy osiągniesz zysk, wyślij je gdziekolwiek chcesz. Nie musisz płacić wysokich podatków za te usługi, ponieważ podatek od dywidend dla obcokrajowców, czy to należnych dywidend, czy wypłaconych dywidend, wynosi 0%.

 • Z Cypru można robić interesy bez żadnych ograniczeń. Będziesz mógł swobodnie działać w regionie UE i na całym świecie.

 • Swoboda prowadzenia firmy w dowolny sposób. Wiele krajów nakłada ograniczenia na transakcje zagraniczne. Na Cyprze możesz cieszyć się swobodą robienia rzeczy tak, jak chcesz.

 • Przyjmowanie transakcji B2B w UE i poza UE z VAT 0% na podstawie dyrektyw UE.

 • Zwolnienie z podwójnego opodatkowania niezależnie od istnienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania znajdziesz tutaj.

 • Zdalna konfiguracja biznesowa. Cypr ma jednym z najbardziej elastycznych środowisk biznesowych na całym świecie. Nie musisz jechać na Cypr, aby zarejestrować swoją firmę. 


Rezydencja podatkowa osób fizycznych w ciągu 60 dni:

Osoba fizyczna może uzyskać rezydencję podatkową na Cyprze, przebywając na Cyprze tylko 60 dni w roku w ciagu roku podatkowego (niekoniecznie w ciągłości) i może uzyskać wszystkie ulgi podatkowe, zakładając:

W 2017 r. Cypr wprowadził nowe ustawodawstwo oferujące możliwość „zerowego opodatkowania” dla rezydentów niebędących Cypryjczykami, którzy mieszkają na Cyprze tylko przez 60 dni w roku, jak wyjaśniono poniżej.

Cypryjski parlament przedstawił poprawkę do pierwotnej definicji „osoby fizycznej będącej rezydentem podatkowym Cypru”, jak wskazano w ustawie o podatku dochodowym 118 (I)/2002. Zmiana weszła w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. Zmiana umożliwia uznanie osoby fizycznej za rezydenta podatkowego Cypru w ramach programu 60 dni, zastosowanie mają określone warunki.
 

W poprawce wyjaśniono:

Osoba fizyczna zostanie uznana za rezydenta podatkowego Cypru, jeśli:

 • Nie mieszka dłużej niż 183 dni w żadnym kraju w ciągu roku podlegającego opodatkowaniu.

 • Nie jest rezydentem podatkowym innego kraju w tym samym roku podatkowym.

Osoba fizyczna musi również spełniać poniższe warunki:

 • Zamieszkaj na Cyprze przez co najmniej 60 dni (niekoniecznie nieprzerwanie) w ciągu roku podatkowego.

 • Prowadzić działalność gospodarczą na Cyprze (jako dyrektor, nie można mianować dyrektora nominowanego); mieć zatrudnienie na Cyprze lub zajmować stanowisko w spółce będącej rezydentem podatkowym Cypru w dowolnym momencie w ciągu roku podatkowego.

 • Musi utrzymywać stałe miejsce zamieszkania na Cyprze (wynajmowane lub posiadane).


Podatek dochodowego od osób prawnych

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych na Cyprze w wysokości 12,5% jest zasadniczo stawką, która ma zastosowanie do zysków/dochodów netto spółki będącej rezydentem podatkowym Cypru. Istnieje jednak szereg wyjątków, a mianowicie:

 • Dywidendy zagraniczne.

 • Zbycie akcji i innych kwalifikujących się tytułów (takich jak obligacje korporacyjne), pod warunkiem, że zbywana spółka nie posiada żadnej nieruchomości na Cyprze

 • Brak podatków u źródła od płatności dokonywanych za granicą przez cały czas.

 • Zyski oddziałów zagranicznych (jednak płatnik ma możliwość opodatkowania).

 • Cypryjski system podatkowy dotyczący własności intelektualnej może być wykorzystany do osiągnięcia efektywnej stawki podatkowej na poziomie zaledwie 2,5%.

 • Zyski z tytułu wymiany walut, chyba że zostały uzyskane przez handlowców/dealerów na rynku Forex.

 

W celu uzyskania wyjaśnień prosimy o kontakt!

Independant.jpg
novo-1-new%2520red_edited_edited.jpg

Where Quality Meets Trust

bottom of page