top of page

Zlecenia audytu

 

Wykwalifikowani audytorzy i zespół NovoFin Audit & Consulting są gotowi do wykonywania ustawowych, nieustawowych i innych pokrewnych zleceń atestacyjnych w oparciu o Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ISA’s) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (IFRS’s), jak również międzynarodowe audyty oparte na krajowych wymagania całego zespołu wewnętrznego lub jego współpracowników. 

Nasze portfolio usług obejmuje:

 Audyty ustawowe zgodnie z cypryjskim prawem spółek 113 i lokalnymi wymogami podatkowymi

 Audyty ustawowe spółek regulowanych w ramach CySec i innych jurysdykcji

 Audyty pozaustawowe do zadań specjalnych

 Sporządzanie sprawozdań finansowych

 Raporty i opinie atestacyjne

 Audyty sądowy

 Audyty międzynarodowe

Image by João Silas
novo-1-new%2520red_edited_edited.jpg

Where Quality Meets Trust

bottom of page